Πλεονεκτήματα μεταλλικών κατασκευών

Τα μεταλλικά κτίρια και οι σύμμεικτες κατασκευές υπερτερούν έναντι των συμβατικών κατασκευών λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων τους:

  • Μεγαλύτερη ταχύτητα κατασκευής, σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της ανέγερσης, λόγω της χρήσης προκατασκευασμένων υλικών.
  • Οικονομικότερες, λόγω απλούστερου τρόπου κατασκευής, μικρότερου κόστους υλικών, λιγότερων εργατικών και μικρότερο συντελεστή εισφοράς στο Ι.Κ.Α.
  • Μεγαλύτερος συντελεστής αντισεισμικότητας και μεγαλύτερη αντοχή σε κάθε είδους φορτίσεις.
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, η οποία είναι σημαντικότατος παράγων στην εξασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών σε βάθος χρόνου.
  • Ευέλικτες σε θέματα εξωτερικής και εσωτερικής σχεδίασης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις σε όψεις και τις ανάγκες σε χώρους.
  • Κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε επιπλέον χώρους λόγω εύκολης/οικονομικής επέκτασης.
  • Δυνατότητα μετεγκατάστασης του κτιρίου σε άλλο χώρο, με σχετικά μικρό κόστος

Διαδικασία κατασκευής
 

Σκελετός κτιρίου
 


Λεπτομέρεια κατασκευής

Για κάθε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

  Μπακόλας Α.Ε.
Μεταλλικά κτίρια - Σύμμεικτες κατασκευές
5ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών
(Κλαριά Μπάφρας) - 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651092154 - Fax 26510.91950
E-mail: [email protected]

Αρχική - Ταυτότητα - Τμήματα - Πλεονεκτήματα μεταλλικών κατασκ. - Μεταλλικά κτίρια - Σύμμεικτα κτίρια

© 2009 Alfastar Hellas - Design & HostingΜπακόλας Α.Ε. | Μεταλλικά Κτίρια | Ιωάννινα | Τηλ. 26510.92154 | E-mail