Ελληνικά

English

Ταυτότητα - Ιστορικό της εταιρείας
Βιογραφικό - ιστορικό
Στόχοι - όραμα
Πιστοποίηση - ποιότητα

Τμήματα της εταιρείας
Σχεδιαστικό - μελετητικό
Παραγωγικό
Κατασκευαστικό
Εργολαβικό - τεχνικό

Κατασκευές - Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα κατασκευής
Οικονομία
Αντισεισμικότητα
Διάρκεια στο χρόνο
Ευελιξία - Αισθητική - Εργονομία

Κατασκευές : Μεταλλικά Κτίρια
Φωτογραφίες - Πελατολόγιο

Κατασκευές : Σύμμεικτα Κτίρια
Φωτογραφίες - Πελατολόγιο

Οικονομικές καταστάσεις
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012

About us - Company Profile
Company profile - our history
Our aims - our vision
Certification - quality

Company departments
Design - projects department
Production department
Construction department
Contractor - technical

Our constructions - Advantages
Fast construction
Lower costs
Ductility
Increased lifetime
Flexible - Modern architectural - Ergonomy

Constructions : Steel metal buildings
Photo gallery - Some of our Customers

Constructions : Mixed Buildings
Photo gallery - Some of our Customers

© 2009-2015 Alfastar Hellas - Design & HostingΜπακόλας Α.Ε. | Μεταλλικά Κτίρια | Ιωάννινα | Τηλ. 26510.92154 | E-mail